Jak adres list do oficera wojskowego

10/12/2011 by admin

Jak adres list do oficera wojskowego

Podczas pisania listów jest coś, co odbywa się rzadziej niż pisanie szybkie e-mail lub nawet wiadomość tekstową, wiedząc, jak poprawnie adres oficjalne pismo jest nadal ważne. Gdy piszesz list do znajomego lub względny, to zazwyczaj nie ma wielkiej różnicy jeśli poprawnie adres osoby, do kogo piszesz. Jednak gdy piszesz list do oficera wojskowego lub innych oficjalnych, jest ważne, że adres odbiorcy listu poprawnie.

Instrukcje

• Adres list do wojskowy stopień oficerski i tytuł. Aby zaadresować list do oficera wojskowego, listu należy wykonać ten przykład format: generał Major John Doe, US Army

• Napisać prawidłową formą adres na kopercie listu do oficera wojskowego. W centrum miasta z przodu koperta musi zawierać tytuł i nazwisko urzędnika i adres oficera. Na przykład: generał Major John Doe, US Army John Doe adres John Doe miasto, stan i Zip

• Umieścić adres zwrotny w lewym górnym rogu kopertę i znaczek w prawym górnym rogu koperty. Napisz list przez upuszczenie go w dowolnym polu pocztowych lub przez umieszczenie go w skrzynce osobistej i podniesienie bandery powiadomic operatora poczta ty potrzeba jego wobec zebrać zawartość skrzynki pocztowej do poczty.
Related Articles

© 2018 - crabcove.net | Contact us: webmaster# crabcove.net