Narzędzia do rysowania mechaniczne

06/22/2014 by admin

Narzędzia do rysowania mechaniczne

Mechaniczne rysunku odnosi się do procesu opracowywania planów dla produkowanych towarów. Ktoś, kto angażuje się w rysunku jest nazywany rysownik. Mechaniczne rysunek różni się od rysunku artystycznego przez skupienie się na precyzji i dokładności. Plany stworzony przez rysunek mechaniczne są na ogół od standardowych zestaw perspektyw i są do skali. Mechaniczne rysunku używany do być wykonywane ręcznie za pomocą ołówka i papieru, ale teraz jest wykonywana głównie przez oprogramowania komputerowego wspomagania projektowania.

Ołówek

Narzędzia do rysowania mechaniczne

Najbardziej podstawowym narzędziem sprawozdawca jest ołówek. Ołówki używane przez rysownika mogą być znane odmiany drewniane, choć Posłowie przygotowujący często używają ołówki mechaniczne zapewniające punkt ołówek ostrzejszy i bardziej regularne szerokość linii ołówka.

Krawędź prosta lub linijki

Narzędzia do rysowania mechaniczne

Proste krawędzie lub władców pozwalają rysownik rysować linie proste o długości dokładnych. Proste krawędzie lub linijki mogą być wykonane z drewna, ale profesjonalne rysownik często umożliwiają wykorzystanie władców metalowe ze względu na większy poziom dokładności, które metalowe linijki.

Kompas

Narzędzia do rysowania mechaniczne

Kompas jest urządzenie, które pozwala rysownik rysować okręgi i łuki dokładnie. Rysownik często mają kilka kompasów pozwalają różnych promieniach koła do rysowania.

Krzywe, francuski

Narzędzia do rysowania mechaniczne

Francuski krzywe są szablony, zazwyczaj wykonane z metalu, drewna lub tworzywa sztucznego, które pozwalają rysownik utworzyć standardowe krzywe niż okrągły hiperbole, elipsy i parabole.

Kątomierz

Narzędzia do rysowania mechaniczne

Kątomierz jest narzędziem do pomiaru kątów właśnie. Rysownik można użyć kątomierza do tworzenia określonymi kątami. Kątomierze są często wykonane z przezroczystego tworzywa sztuczne do pomocy tego procesu.

Pantograf

Pantograf jest urządzenie, które pozwala jeden zestaw planuje być dokładnie skopiowany na większa skalę. Pantografy składa się z dwóch broni podłączony do bazy. Ruch ramienia jeden przez rysownika przekłada się na proporcjonalne przepływu w inne ręce. Sprawozdawca może wytyczono zarys istniejącego planu z jednego ramienia i innych ramię będzie utworzyć kopię skalowane plan.

T-kwadrat

Narzędzia do rysowania mechaniczne

T służy do rysowania linii poziomych. T-Squares składa się z sekcji władca jak z krzyżak na jednym końcu. T-Squares są zazwyczaj wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego.

Projektowanie wspomagane komputerowo

Narzędzia do rysowania mechaniczne

W ciągu ostatnich 20 lat wiele z opisanych tu narzędzi ręczne mechaniczne rysunku zostały zastąpione i zastąpiony przez pakiety oprogramowania komputerowego wspomagania projektowania (CAD). Oprogramowanie CAD mogą być używane do drukowania staromodny rysunki, ale ma dodatkowe korzyści z łatwością integracji z komputerowego wspomagania produkcji (CAM) szybki prototyp maszyny. Korzystanie z CAD-CAM ma wynik, że proces wytwarzania i projektowania jest szybszy i bardziej wydajny.
Related Articles

© 2018 - crabcove.net | Contact us: webmaster# crabcove.net